idsaz.ir
کارایی TTY در آیفون چیست؟
اگر شما هم در بخش تنظیمات گوشی با گزینه ای با نام TTY برخورد کرده باشید این سوال برایتان به وجود آمده است که فعال کردن این قابلیت چیست؟