icv.hr
SEDAM NOVIH PROJEKATA Novo ruho, ali i uštede dobit će Centar kulture, mjesni domovi, škola u Milanovcu i Streljana - www.icv.hr
U virovitičkoj Gradskoj vijećnici danas (srijeda) je održana početna konferencija projekata odobrenih u sklopu poziva Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“. Konferencija se odnosila na energetsku obnovu zgrade Centra kulture, mjesnih domova u Golom Brdu, Rezovcu, Koriji i Podgorju, Područne škole u Milanovcu te Streljane …