icv.hr
Županija, gradovi i općine ponovno potpisali "Virovitički model": Do kraja godine očekuje se dobivanje Veleučilišta - www.icv.hr
Već punih deset godina traje “Virovitički model” sufinanciranja rada Visoke škole za menedžment u turizmu i informatici u Virovitici. Prema njemu, po 100.000 kuna za rad VŠMTI-a osiguravaju Virovitičko-podravska županija i Grad Virovitica, a sve ostale gradovi i općine s područja VPŽ, prema broju upisanih studenata, izdvajaju od 20.000 do 5.000 kuna. – Ovim modelom …