icv.hr
U Vinkovcima održan 2. Regionalni skup o mogućnostima pripreme EU projekata od šireg interesa za prehrambeno – prerađivački sektor i razvoj Slavonije, Baranje i Srijema - www.icv.hr
U kongresnoj dvorani Hotela Slavonija u Vinkovcima održan je “2. Regionalni skup o mogućnostima pripreme EU projekata od šireg interesa za prehrambeno – prerađivački sektor i razvoj Slavonije, Baranje i Srijema.” Regionalni skup je održan pod pokroviteljstvom Vukovarsko-srijemske županije, a organizirala ga je Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije u suradnji s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova …