icv.hr
Općina Čađavica brine o starijim i nemoćnim stanovnicima - www.icv.hr
Jedan od najaktualnijih problema oslikava se u činjenici da velik broj starih i nemoćnih ljudi žive potpuno sami, prepušteni sudbini življenja od danas do sutra i humanosti ono malo ljudi koji ih okružuju. Općina Čađavica dokazala je kako brine o starijim i nemoćnim stanovnicima, kao i onima koji nisu u stanju svoje potrebe ostvariti samostalno. …