iculture.nl
Outlook en Lotus Notes voor iPhone-gebruikers
Visto kondigt een beveiligde oplossing aan om Microsoft Outlook en Lotus Notes op de iPhone te gebruiken. Ook is er een functie om in centrale adresboeken te zoeken.