icp.foundation
CHOR SIGNOR
Chorsignor is een muzikaal project wat zich in eerste instantie richt op bewoners van zorginstellingen, doch ook buiten deze voor velen helaas vergeten en onbekende wereld in algemene zin meer aandacht voor de positie van ouderen wil genereren. Daartoe is een koor geformeerd bestaande uit heren op hoge leeftijd, waarvan sommigen zelfs 96 jaar, dat wekelijks