icp.foundation
Chor Signor
Chorsignor is een muzikaal project wat zich in eerste instantie richt op ouderen en met name bewoners van zorginstellingen, doch ook in algemene zin buiten deze voor velen onbekende wereld meer aandacht voor de positie van ouderen wil genereren. Daartoe is een koor geformeerd bestaande uit heren op hoge leeftijd, wat wekelijks samenkomt om samen te