hukukdershanesi.com
CEZA HUKUKU (GENEL)/7-Hukuka Uygunluk Halleri-I - Hukuk Dershanesi
Bu durumlarda işlenen fiiller suç değildir. Bu hallerde kişiye ceza verilmez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz, dava açılmış ise BERAAT KARARI VERİLİR.