hukukdershanesi.com
  Borçlar Hukuku (Özel)/Özel Borç İlişkileri ve BK'da Düzenlenen Sözleşmeler (Ders Özeti) - Hukuk Dershanesi
1)Özel borç ilişkileri Borçlar hukuku kişiler arasındaki borçlar hukuku ilişkilerini düzenlemektedir .Bu ilişki haksız fiilden,sözleşmeden veya sebepsiz zenginleşmeden doğabilmektedir. Diğer