host97.net
توزیع CentOS 7.1-1503 منتشر شد - هاست 97
نسخه جدید توزیع CentOS منتشر شد.این نسخه که CentOS 7.1-1503 می باشد،در واقع دومین انتشار بزرگ از سری هفتم این توزیع می باشد که با تگ ۱۵۰۳ می باشد و هم اکنون برای معماری x86-64 در دسترس می باشد. CentOS 7.1 بر پایه کدهای منبع Red Hat Enterprise Linux 7.1 می باشد که جهت اطلاعات بیشتر …