horsesense.pl
Jak prowadzić trudne rozmowy - odcinek 40 podcastu Agaty Wiatrowskiej
Trudne rozmowy to nieodzowna część życia. Odbywamy je z osobami, z którymi jesteśmy w głębszych relacjach, ale też w życiu zawodowym, codziennym.