horsesense.pl
O pracy z cieniem i jego integracji w drodze do dojrzałości
Czym jest persona, a czym cień? O mechanizmie projekcji i jak identyfikować cień. Dlaczego praca z cieniem jest niezbędna w rozwoju.