horsesense.pl
Życie, w którym masz czas czyli o zarządzaniu czasem
Zarządzanie czasem może się kojarzyć z czymś bardzo nudnym, co zabierze Ci spontaniczność czy wolność. Jest wręcz odwrotnie! Da Ci wolność i spontaniczność.