horsesense.pl
Koło życia czyli praktyczne planowanie życia w różnych obszarach
Dzisiaj odcinek z prezentami. Mam dla Ciebie bardzo miłe w użyciu narzędzie rozwojowe, do planowania swoich celów i diagnozowania, gdzie jesteś w różnych obszarach życia.