horsesense.pl
Przygotowanie konie do roli konia-trenera. Podejście oparte na relacji.
Przygotowanie koni - ważna aspekty pracy trenera: czego od nich oczekuję, gdy pracują z ludźmi. O dbaniu o swoje granice. O szacunku i zaufaniu.