hoorspelcast.nl
Hoorspel: De getermineerden - Hoorspelcast
Na het geboorteceremonieel wordt ieder mens “de capsule” omgehangen. Daarin staan zijn precieze geboortedag en het juiste ogenblik van zijn dood. Niemand mag zijn capsule openmaken, alleen de capsulaan heeft dat recht. Hij waakt over de capsule en zorgt ervoor dat men zich houdt aan het vastgestelde ogenblik. In “De getermineerden” is iedereen op zoek …