hodethalter.no
Pernille Botolfsen - Høgskolen i Oslo og Akershus
- (..) gav alle tilstede, studenter og lærere, økt innsikt i hvordan det oppleves å «bli annerledes».