hodethalter.no
Marit Hofset - Akershus universitetssykehus (Ahus)
- Jan har på en vesentlig måte bidratt til læring og utvikling for kursdeltakerne.