hodethalter.no
Kunsten å ta vare på den gode relasjonen
Det er ofte ektefelle/samboer som er nærmest, men det kan også være foreldre, barn eller venner. Av innholdet: «Når jeg ikke kan forstå meg selv, hvordan kan du forstå?» Pårørende har rettigheter Hva kjennetegner godt mestringsarbeid? Pårørende trenger også å bli sett Å leve med begrenset kapa