hodethalter.no
Hurra! Det finnes nasjonale retningslinjer for rehabilitering etter hjerneslag - også når det gjelder kognitive vansker. Men hvorfor følges de så dårlig opp? Og kjenner fastlegen din til dem?
Jeg ble ganske forundret, men også svært glad, da jeg gikk inn på Helsedirektoratets hjemmeside og fant ”Nasjonale retningslinjer for behandling og rehabilitering ved hjerneslag”, underpunkt ”Rehabilitering (funksjon og aktivitet)” og ”Anbefalinger: kognitive vansker” (se utklipp av teksten under).