hoaphat.com.vn
Hòa Phát và những hoạt động xã hội, từ thiện có ý nghĩa năm 2019
Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, 28 năm qua, Hòa Phát luôn thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp một cách thực chất và xuất phát từ tâm với phương ...