hoaphat.com.vn
Hòa Phát và những hoạt động xã hội, từ thiện có ý nghĩa năm 2018
Trong 27 năm có mặt trên thị trường, Hòa Phát luôn thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp một cách thực chất và xuất phát từ tâm với phương châm “Hòa ...