hoaphat.com.vn
17 năm trung thành với thép phế của bóng hồng Thép Hòa Phát Hưng Yên
Phỏng vấn chị trong một căn phòng ngập tràn tranh và hoa, ban công phòng chị thì thoảng mùi hương của chục gốc hồng khoe sắc, tôi có cảm giác chị phải làm văn hóa nghệ ...