hjemogskole.no
Hjem og Skole 3 – 2018
Lek og læring hører sammen Er seksåringene i skolen utsatt for et for stort læringspress? Hvis du har en førsteklassing kjenner du kanskje litt på utfordringen med overgangen fra barnehage til skol…