hjemogskole.no
Hjem og Skole 3-2016
Gode relasjoner forbygger mobbing Å ha evnen til å vise omsorg og forståelse er så viktig, fordi det er forutsetningen for å kunne gå inn i nære relasjoner på en gjensidig måte. Et sunt klassemiljø…