hjemogskole.no
Hjem og Skole 2–2019
Skolestart og lærelyst! Skoleåret er i gang! Å starte på skolen innebærer en ny hverdag – både for barn og foreldre. Foreldre til førsteklassinger er kanskje spent på hvordan deres barn vil klare s…