hjemogskole.no
Hjem og Skole 2-2018
Godt nytt skoleår! Mange barn har gledet seg lenge til skolestart – enten de er førsteklassinger eller har gått på skolen en stund. Foreldre til førsteklassinger er kanskje spent på om deres barn v…