hjemogskole.no
Hjem og Skole 1– 2019
Alle barn skal ha det bra! «Jeg trives veldig godt på skolen», skriver Evine på 8 år i spalten «Skolehverdag» på side 4. Sånn skal det være! Alle barn skal ha det bra på skolen. Dessverre er det ik…