hitnapomoc.net
KING LTS-D, alternativno sredstvo zbrinjavanja dišnog puta
KING LTS-D je alternativno supraglotičko pomagalo za zbrinjavanje dišnog puta sa pristupom želucu, jednostavo za korištenje.