hisvoice.cz
Diego Chamy Mezi improvizací a uměním performance | HISvoice
Z umělců spojovaných se scénou Echtzeitmusik, která se zrodila v Berlíně na konci devadesátých let dvacá-tého století