historyofroyalwomen.com
Marie-Thérèse Nguyễn Hữu Thị Lan - The last Empress of Vietnam - History of Royal Women
Marie-Thérèse Nguyễn Hữu Thị Lan was born on 14 December 1914 as the daughter of Pierre Nguyễn Hữu-Hào and Marie Lê Thị Binh. She was [...]