hilandar.org
Привремено измештање хиландарске трпезарије
Због радова на обнови привремено је измештена хиландарска трпезарија.