hietalahdenkauppahalli.fi
För media
Intervjuer och mer information: Helsingfors Partitorg verkställande direktör Elina Siltanen 09 310 32500 elina.siltanen@hel.fi