hibedestek.com.tr
Ticari, Sosyal ve Kişisel hibe çağrıları hibedestek.com.tr'de | Hibe Destek
Programın Amacı Bu programın amacı; Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri ülkemizde gerçekleştirilen teknolojik ürünlerin uluslararası pazarlarda yer alması, ihracatın arttırılması, yerli teknoloji yoğun başlangıç işletmelerinin gelişmiş girişimcilik ekosistemleri içerisinde yer alması için, uluslararası kuluçka merkezi kurulmasını ve işletmelerin hızlandırma programlarına katılmasını desteklemektir. Programın Kapsamı Bu program, Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programı, Uluslararası Hızlandırıcı Programı olmak üzere iki alt programdan oluşur. Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programı; Programdan Kimler Yararlanabilir? Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programı'ndan üniversiteler, üniversitelerin bu amaçla kurulmuş iştirakleri ve teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri tek başına ya da konsorsiyum olarak başvuru yapmaları halinde faydalanabilir. Destek Oranı, Süresi ve Üst Limitleri Program Süresi : 5 Yıl Destek Üst Limiti : Kuruluş ve Donanım Desteği kapsamında 100