hibedestek.com.tr
Türkiye için Çevresel Katılımcılık Hibe Programı-III Başvuruları Açıldı | Hibe Destek
TEMA Vakfı'nın ortağı olduğu ENV.net-III proje dönemi kapsamında gerçekleşecek "Yerel Sorunlara Yerel Çözümler: Çevresel Katılımcılık" Hibe Programı-III başvuruları açıldı. Hibe programının amacı, Türkiye'de iklim değişikliği ve yerel düzeydeki etkilerinin anlaşılmasına katkı sağlamak, Döngüsel ekonomi modeli hakkında bilgilendirici çalışmalara katkı sağlamak, Yerelde savunuculuk yapan küçük ölçekteki STK'ları desteklemek, Vatandaşların yerel çevre sorunlarıyla mücadelede aktif katılımı ile karar alma süreçlerine katılımını teşvik etmek. Fon 1000$ - 3000$ aralığında hibe veriyor. Nasıl başvuru yapılır? Başvurular e-posta ile envnet@tema.org.tr adresine yapılacak. en geç 31 Aralık 2018 saat 17:00'ye kadar, (Türkiye saati) yapabilirsiniz. Son Başvuru: 31 Aralık Başvuru dili: Türkçe Hibe talimatları ve başvuru formunu başvuru paketinden indirebilirsiniz. 24