hibedestek.com.tr
Serhat Kalkınma Ajansı Turizm Yatırımlarının Desteklenmesi Hibe Programı | Hibe Destek | Hibe, Proje, Kredi, İhale, Destek
Bu programın amacı Ajans’ın sonuç odaklı programlar kapsamında belirlediği “Kış, Doğa ve Kültür Turizminde Kapasite Geliştirme Sonuç Odaklı Programı” ve 2014 – 2023 Bölge Planı’nda belirtilen “Turizmde bölgesel marka olunması” tedbiri doğrultusunda şu şekilde belirlenmiştir: “Kış, doğa ve kültür turizmi sektöründe yeni yatırımların teşvik edilmesi ve mevcut turizm işletmelerinin rekabet güçlerinin arttırılmasıdır.” Programın öncelikleri aşağıda …