hibedestek.com.tr
Serhat Kalkınma Ajansı Turizm Yatırımlarının Desteklenmesi Hibe Programı | Hibe Destek
Bu programın amacı Ajans'ın sonuç odaklı programlar kapsamında belirlediği "Kış, Doğa ve Kültür Turizminde Kapasite Geliştirme Sonuç Odaklı Programı" ve 2014 – 2023 Bölge Planı'nda belirtilen "Turizmde bölgesel marka olunması" tedbiri doğrultusunda şu şekilde belirlenmiştir: "Kış, doğa ve kültür turizmi sektöründe yeni yatırımların teşvik edilmesi ve mevcut turizm işletmelerinin rekabet güçlerinin arttırılmasıdır." Programın öncelikleri aşağıda sıralanmıştır: Öncelik 1: Alternatif ve tüm yıla yayılan turizm faaliyetleriyle yüksek standartlarda hizmet veren tesislerin sayısının artırılması ve mevcut tesislerin iyileştirilmesi/geliştirilmesi, Öncelik 2: Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli yapıların turizme kazandırılması, Öncelik 3: Bölgeye özgü yerel ürünlerin turizme kazandırılmasına yönelik faaliyetler Başvuracak projelerin konusu, yukarıda sayılan öncelik alanlarından en az birine yönelik olmalıdır. Bu program kapsamında desteklenecek projeler için Ajans