hibedestek.com.tr
Mevlana Kalkınma Ajansı 2019 Fizibilite Desteği Programı | Hibe Destek
Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 Bölgesi 2014-2023 Karaman-Konya Bölge Planı'nın amaçları ve 2019 yılı Sonuç Odaklı Programı doğrultusunda Fizibilite Desteği Programı kapsamında uygun proje başvurularının sunulması amacıyla 18 Ocak 2019 tarihi itibariyle 1.200.000.- TL. tutarında Mali Destek Çağrısına çıkmış bulunmaktadır. 2019 YILI FZD PROGRAM KÜNYESİ Program Adı FİZİBİLİTE DESTEĞİ PROGRAMI Referans No TR52/19/FZD Türü Mali Destek / Doğrudan Finansman Desteği / Fizibilite Desteği Genel Amaç Bu programın genel amacı, bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik olarak fizibilite çalışmalarına doğrudan mali destek sağlamaktır. Öncelikler 1. Bölgede ithal ara malı üretilebilirliğine yönelik çalışmalar, 2. Bölgede savunma sanayinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar, 3. Bölgede teknolojik girişimciliğin geliştirilmesine