hibedestek.com.tr
Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projelerinin Desteklenmesi | Hibe Destek
İhracatçı Birliği üyesi bir üretici iseniz; Yurt dışında daha önce çalışmadığınız veya hali hazırda çalışmakta olduğunuz bir Küresel Firmaya* tedarik edeceğiniz yeni bir ürünün standardı için talep edilen; a) Ürün geliştirme (prototip/numune), test, analiz, doğrulama, kalite kontrol veya ölçme amaçlarına hizmet edecek makine, ekipman ve donanım alımları, b) Yazılım Alımı, c) Eğitim, Danışmanlık ve Müşteri Ziyaretleri, ç) Sertifikasyon, Test/Analiz, Ürün Doğrulama Harcamaları gibi konularda, %50 destek oranı ile 1.000.000 ABD Dolarına kadar 2 yıl süresince destek alabilirsiniz. Bu destek, Türkiye'de sınaî ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketlerin küresel tedarik zincirine katılımlarını sağlamaya yönelik destekleri kapsar. Amaç, küresel tedarik zincirine daha etkin bir tedarikçi olarak katılımlarını sağlamak için ara malı üretim ve ihracat yetkinliklerinin arttırılmasına yönelik gerçekleştirilen harcamaların belirli bir bölümünün Destekleme ve Fiyat