hibedestek.com.tr
KOSGEB KOBİGEL 2018/01 Çağrı Sonuçları Açıklandı | Hibe Destek
KOSGEB 22 Haziran 2018'de kapattığı KOBİGEL 2018 çağrısından faydalanmaya hak kazanan işletmeleri açıkladı. KOBİGEL 2018 çağrısı hükümetin "yerli ve milli üretim" hedefine yönelik: Üretimde maliyet düşürme ve/veya verimliliği arttırma amaçlı makine – teçhizat edinimi ve devreye alma, Ürün kalitesini ve / veya katma değerini arttırmaya yönelik faaliyetler, Ölçüm – analiz altyapısını iyileştirme, Pazarlama etkinliğini geliştirme, İhracat kapasitesini arttırma, Bilişim teknolojileri geliştirme alanlarında stratejik yatırım yaparak rekabet gücünü geliştirme amacıyla üretilen projelere 300.000₺ hibe olmak üzere 1 milyon TL.'ye kadar destek verecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kobigel 2018/01 çağrısına 4512 işletmenin başvurduğunu, değerlendirme sürecinin sonunda 2545 işletmenin destek almaya hak kazandığını belirtti. Çağrıya ayrılan 734 milyon TL lik desteğin yüzde 82'si (602 Milyon TL) işletmelerin makine – teçhizat giderleri, yüzde 11'i (80,8 Milyon TL) personel giderleri