hibedestek.com.tr
İşletme Geliştirme Destek Programı | Hibe Destek | Hibe, Proje, Kredi, İhale, Destek
Amaç ve Gerekçe Küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin, kurumsallaşma-markalaşma düzeylerinin ve ekonomideki paylarının arttırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Destek Unsurları İşletme Geliştirme Destek Programı’na başvurmak isteyen …