hibedestek.com.tr
İşletme Geliştirme Destek Programı | Hibe Destek
Amaç ve Gerekçe Küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin, kurumsallaşma-markalaşma düzeylerinin ve ekonomideki paylarının arttırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Destek Unsurları İşletme Geliştirme Destek Programı'na başvurmak isteyen işletmelerin, Gerçek veya Tüzel kişi statüsünde olması, KOSGEB Veritabanına kayıtlı olması, KOBİ Bilgi Beyannamesi'nin güncel olması gerekiyor. Destek programına başvuran işletmeler 2 yıl boyunca yararlanabilecekler. 2 yıl sonunda net satış hasılatı en az %10 oranında artan işletmeler bir defaya mahsus olmak üzere programdan yeniden başvurabilecekler. KOSGEB İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI DESTEK ADI GEÇERLİ LİMİT DESTEK ORANI 1 Yurt İçi Fuar Desteği ₺50.000 60% 2 Yurt Dışı İş Gezisi Desteği ₺20.000 60% 3 Nitelikli Eleman İstihdam Desteği ₺50.000 60% 4 Eğitim Desteği ₺20.000 60% 5 Enerji Verimliliği Desteği ₺75.000 60% 6 Tasarım Desteği ₺25.000 60% 7