hibedestek.com.tr
Hayata Destek Drama Gösterisi Hizmeti İhale Duyurusu | Hibe Destek | Hibe, Proje, Kredi, İhale, Destek
HAYATA DESTEK DERNEĞİ / SUPPORT TO LIFE www.hayatadestek.org / www.supporttolife.org Drama Gösterisi Hizmeti Ref: 2017/060702 Hayata Destek Derneği, Türkiye ve çevre bölgelerde afet risklerinin azaltımı, afete hazırlık, acil yardım ve iyileştirme çalışmaları yapan bağımsız bir insani yardım kuruluşudur. Hayata Destek, toplumsal katılımı öncelikli tutarak, yerel kapasiteyi geliştirmek, afet risk ve etkilerini aza indirgemek, toplulukların …