hibedestek.com.tr
Güvenli Kürtaj Eylem Fonu Başvuru Çağrısı | Hibe Destek | Hibe, Proje, Kredi, İhale, Destek
SAAF (Safe Abortion Action Fund – Güvenli Kürtaj Eylem Fonu), Küresel Güney’de yer alan bireysel kuruluşlar, bir grup kuruluş veya ulusal ve bölgesel ağlar tarafından yönetilen projeleri finanse edebilir. Resmi bir kaydı olmayan kuruluşlar, mali sponsorları varsa başvuruda bulunabilecekler. Bununla ilgili daha fazla ayrıntı kılavuzda bulunabilir. Güvenli kürtaj hizmetlerinin tanıtımı ve sunulması, ayrıca yasalar, politikalar, …