hibedestek.com.tr
Girişimciliği Geliştirme Destek Programı | Hibe Destek
Girişimciliği Geliştirme Destek Programı, imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmelere 360.000.- TL.'ye kadar geri ödemesiz destek verirken, hizmet sektöründe faaliyet gösterecek işletmelere istihdam ettiği personele göre yıllık 60.000.- TL.'ye kadar destek verecek. Hizmet sektöründeki işletmeler için, makine – teçhizat ve kira yardımı kalktı. Personel istihdam eden işletmeler başvurdukları takdirde ödedikleri prim gün sayısına göre KOSGEB'ten hibe alacaklar. Ödenmiş Sigorta Gün Sayısı Birinci Yıl 180-539 ₺5.000 540-1079 ₺10.000 1080 – üstü ₺20.000 İkinci Yıl 360 – 1079 ₺5.000 1080-1439 ₺15.000 1440- üstü ₺20.000 Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda bu tutarlara 5.000.- TL. ilave edilecek. Hizmet Sektöründe açılacak işletmelere ayrıca şahıs işletmesi ise 5.000.- TL., sermaye kuruluşu ise 10.000.- TL. kuruluş desteği verilecek. İmalat sektöründe açılacak işletmelere ise, "İleri Girişimci Programı