hhunity.org
Novi remake Magellanovog Testamenta | Hip Hop Unity
Nakon BereZmaya, Shporkog Porka, svoj trag je ostavio i Zaki. Radi se o trap obradi “Testamenta” Magellana.
www.hhunity.org - Budi dio kulture!