hetbegintmettaal.nl
Training uitgelicht: culturele bewustwording
Als taalvrijwilliger ontmoet je wekelijks anderstaligen uit een andere cultuur en met andere bagage. Dat is vaak leuk en leerzaam, maar soms ook lastig. Wat alle culturen gemeen hebben is dat iedere cultuur zichzelf als ‘normaal’ beschouwt. Welke verschillende culturen en culturele waarden zijn er en welke omgangsvormen horen daarbij? Hoe ga je om met