hetbegintmettaal.nl
Taal op de Werkvloer: Werkgeversbijeenkomst geslaagd
Hoe profiteer je als werkgever van de talenten van werknemers met een migratie-achtergrond? Hoe zorg je voor draagvlak voor collega's met een andere moedertaal en cultuur? Waar vind je ze en hoe behoud je ze? En welke tips en tricks zijn er rond taal en interculturele verschillen op de werkvloer? Tweede keer