hetbegintmettaal.nl
Syrische en Eritrese vluchtelingen
De meeste vluchtelingen die in Nederland worden opgevangen, komen uit Syrië of Eritrea. Waarom zijn zij gevlucht? Welke achtergrond hebben zij? Welk onderwijs hebben ze gevolgd in hun land van herkomst? De door Pharos eerder uitgebrachte factsheets over deze groepen zijn geactualiseerd. In de factsheets Eritrese vluchtelingen en