hetbegintmettaal.nl
Sylvia bepleit meer samenwerking NT2-docenten en taalvrijwilligers in Vakwerk
In het NT2-onderwijs is er veel aandacht voor buitenschools leren: de taal leer je immers niet alleen in het klaslokaal. Hoe betrek je als NT2-docent de wereld buiten de klas bij de integratie van anderstaligen? Taalcoaching door vrijwilligers is daar een belangrijk