hetbegintmettaal.nl
Schrijfprijs NT2 ‘Wat nog komen gaat…’
Stichting Les organiseert dit schooljaar de vijfde editie van de Schrijfprijs NT2, een schrijfwedstrijd voor NT2-leerders in Nederland en Vlaanderen. Doel van de prijs is anderstalige volwassenen en jongeren aan te moedigen tot vrij en creatief schrijven. Vanaf deze week kunnen NT2-leerders via hun docent een verhaal of gedicht insturen naar het mailadres